ALBUM

ALBUM

COWBOY BEBOP O.S.T1

INFORMATION

1998-05-21,ビクターエンタテインメント released for CD See also related albums
JAN/EAN:4988002366378

Physical

Online

MUSICIAN

Yoko Kanno, Keishi Urata, Yasuo Sano, Hitoshi Watanabe, Maki Kitada, Tsuneo Imahori, Mataro Misawa, Ikuo Kakehashi, Tim Jensen, Takuo Yamamoto, Osamu Koike, Masato Honda, Shigeo Fuchino, Toshio Araki, Yusuke Hayashi, Kouji Nishimura, Yoichi Murata, Masanori Hirohara, Junko Yamashiro, Hideyo Takakuwa, Kazuhiro Iwasa, Mika Hayashi, Kiyoshi Sato