MUSIC

MUSIC

Cowboy Bebop -Coloured-

Faye's Sky Fall
(歌:Gabriela Robin)

Cowboy Bebop -Coloured-
収録アルバム Cowboy Bebop -Coloured-
作詞 Yoko Kanno
作曲
編曲
ボーカリスト Gabriela Robin
参加ミュージシャン
時間 00:00:00
JASRAC-code
備考 SEATBELTS,Yasuo Sano,Hitoshi Watanabe, Ryuta Sakamoto, Hiroo Yamaguchi,Tsuneo Imahori,MATARO,Masato Honda,Takuo Yamamoto,Masakuni Takeno, Osamu Yoshida, Kei Suzuki, Tetsuro Kawashima, Flugelhorn: Eric Miyashiro,Shinpei Ruike, Koji Nishimura, Sho Okumura, Chihiro Yamazaki,Yoichi Murata, Gakutaro Miyauchi, Azusa Tojo, Hikaru Koga,Koichi Nonoshita, Katsuhisa Asari,Takero Sekijima,Yoko Kanno

収録アルバム