ALBUM

ALBUM

∀GUNDAM ORIGINAL SOUND TRACKSII DIANNA & KIHEL

INFORMATION

1999-11-03,STAR CHILD released for CD See also related albums
JAN/EAN:4988003236908

Physical

Online

MUSICIAN

Warsaw Philharmonic Orchestra, Yoko Kanno, Eva Marczyk, Mark Soskin, Tsuneo Imahori, Masayoshi Furukawa, Masayuki Chiyo, Hitoshi Watanabe, Jun Saito, Dennis Irwin, Yasuo Sano, Tony Reedus, Tamao Fujii, Hideyo Takakuwa, Akira Fujiyama, Satoshi Shoji, Rieko Hirohara, Josuke Ohhata, Yuichiro Goto, Hajime Mizoguchi, Masatsugu Shinozaki Group, Keishi Urata, Gabriera Robin, Victor Sekine, Koji, Gey's Ax