ALBUM

ALBUM

∀GUNDAM ORIGINAL SOUND TRACKSIII Cocoa

INFORMATION

2000-06-07,STAR CHILD released for CD See also related albums
JAN/EAN:4988003245603

Physical

Online

MUSICIAN

Warsaw Philharmonic Orchestra, Yoko Kanno, Tsuneo Imahori, Hisaaki Hogari, Masayuki Chiyo, Go Mizutani, Akira Sotoyama, Midori Takada, Tamayo Fuji, Hideyo Takakuwa, Masaaki Kawamura, Satoshi Syoji, Go Oikawa, Kimio Yamane, Rieko Hirohara, Otohiko Fujita Group, Eric Miyashiro, Masahiko Sugasaka Group, Osamu Matsumono Group, Hajime Mizoguchi, Masatsugu Shinozaki Group, Keishi Urata, Syunsuke Sakamoto, Kaoru Nishino