ALBUM

ALBUM

COWBOY BEBOP NO DISC O.S.T.2

INFORMATION

1998-10-21,ビクターエンタテインメント released for CD See also related albums
JAN/EAN:4988002375882

Physical

Online

MUSICIAN

Mark Soskin, Booker King, Jim Mussen, Bobby Previte, Steven Berstein, Josh Roseman, Steve Wilson, Bob Debellis, Paul Shapiro, Jim Hartog, Pierre Bensusan, Sydney Thiam, Yoko Kanno, Maki Kitada, Hitoshi Watanabe, Yasuo Sano, Akira Sotoyama, Tsuneo Imahori, Mataro Misawa, Ikuo Kanehashi, Toshio Araki, Yusuke Hayashi, Koji Nishimura, Youichi Murata, Masanori Hirahara, Junko Yamashiro, Takuo Yamamoto, Osamu Koike, Masato Honda, Shigeo Fuchino, Hideyo Takakuwa, Kazuhiro Iwasa, Mika Hayashi, Nobuo Yagi, Keishi Urata