ALBUM

ALBUM

COWBOY BEBOP Vitaminless

INFORMATION

1998-06-03,ビクターエンタテインメント released for CD See also related albums
JAN/EAN:4988002368808

Physical

Online

TRACKS

すべて関係
一部関係

MUSICIAN

Yoko Kanno, Keishi Urata, Yasuo Sano, Hitoshi Watanabe, Tsuneo Imahori, Mataro Misawa, Marie Oishi, Yoichi Okabe, Tim Jensen, Takuo Yamamoto, Osamu Koike, Masato Honda, Shigeo Fuchino, Toshio Araki, Yusuke Hayashi, Kouji Nishimura, Yoichi Murata, Masanori Hirohara, Junko Yamashiro, Hideyo Takakuwa, Kazuhiro Iwasa, Mika Hayashi, Kiyoshi Sato, Masatsugu Shinozaki Strings